Poradenství, inzerce  a monitoring práce na území ČR. Vyhledávání příležitostí
ze světa práce a vzdělávání.

Pro fyzické osoby ze zahraničí  stanoví náš právní systém předpisy a podmínky pro zaměstnání  přísnější, než pro státní příslušníky ČR. Zákon o zaměstnanosti v ustanovení § 89 výslovně stanoví, že cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnán jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území ČR nebo vlastní zelenou kartu pokud, tento zákon nestanoví jinak.

K tomu, aby byly tyto podmínky splněny musí následovat tyto kroky:

Po třiceti dnech, kdy není místo obsazené,  podává zaměstnavatel žádost na volné pracovní místo na úřad práce ve smyslu ustanovení § 35 zákona o zaměstnanosti, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak. Úřad práce vydá povolení k zaměstnání na dobu, která je v něm uvedena, nejdéle na dva roky. Povolení k zaměstnání může být cizinci i prodlouženo, vždy však nejdéle na dobu dvou let.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/index.html

Veškeré formuláře na krátkodobé zaměstnání, dlouhodobé takzvané zelené či modré katry najdete na stránkách ministerstva vnitra. S celou agendou vám rádi poradíme a volná pracovní místa budeme za vás monitorovat. V počátcích pobytu vám rádi zajistíme i koordinátory či překladatele.

Vyhledávání příležitostí ze světa práce a vzdělávání


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čeština‎ Čeština‎ English English Deutsch Deutsch Русский Русский
RSS
Follow by Email